۸۰ میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی خوزستان در نظر گرفتیم |
پرداخت ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در خوزستان ۱۲ دی ۱۳۹۸
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان :

پرداخت ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در خوزستان

اهواز - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از پرداخت 20 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در استان خبر داد و گفت: ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات برای مشاغل خانگی خوزستان در نظر گرفتیم که تاکنون ۲۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.