۸۵ درصد جمعیت گاوهای این شهرستان تحت پوشش طرح مایه کوبی‌ قرار می‌گیرند |
آغاز مایه‌کوبی دام‌های گنبد علیه بیماری لمپی‌اسکین ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
رییس شبکه دامپزشکی گنبدکاووس :

آغاز مایه‌کوبی دام‌های گنبد علیه بیماری لمپی‌اسکین

گنبدکاووس - رییس شبکه دامپزشکی گنبدکاووس از آغاز مایه‌کوبی دام‌های گنبدکاووس علیه بیماری لمپی‌اسکین خبر داد.