۲۰ درصد نان های نیمه یارانه ای |
افزایش قیمت نان در استان سمنان ۱۰ دی ۱۳۹۸
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان :

افزایش قیمت نان در استان سمنان

سمنان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان از افزایش میانگین 40 درصدی قیمت نان های یارانه ای  و 20درصد نان های نیمه یارانه ای در استان، از روز دوشنبه خبرداد.