۲۹۰۰ دقیقه برنامه رادیویی |
پخش ۱۰ هزار دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی ویژه دهه فجر در خراسان شمالی ۰۸ بهمن ۱۳۹۸
مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی :

پخش ۱۰ هزار دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی ویژه دهه فجر در خراسان شمالی

بجنورد - مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی از پخش ۱۰ هزار دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی ویژه دهه فجر در استان خبر داد.