۳۴۱ ناشر آثار خود را در ۲۴۰ غرفه |
عرضه ۹۰هزار عنوان کتاب درنمایشگاه قم ۱۰ دی ۱۳۹۸
رییس اتحادیه ناشران قم :

عرضه ۹۰هزار عنوان کتاب درنمایشگاه قم

قم - رییس اتحادیه ناشران قم از عرضه 90 هزار عنوان کتاب در چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان و سومین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان در قم خبر داد.