۴ هزار متر مربع از عرصه های ملی فیروز کوه رفع تصرف شد |
۴ هزار متر مربع از عرصه های ملی فیروز کوه رفع تصرف شد ۰۹ دی ۱۳۹۸
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه :

۴ هزار متر مربع از عرصه های ملی فیروز کوه رفع تصرف شد

فیروزکوه - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه گفت: جهت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ۴۰۸۵ مترمربع از عرصه های ملی فیروزکوه رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.