۷۵۰۰ فرصت شغلی |
۷۵۰۰ فرصت شغلی جدید با اعطای تسهیلات بانک های دولتی ایجاد شده است ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

۷۵۰۰ فرصت شغلی جدید با اعطای تسهیلات بانک های دولتی ایجاد شده است

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی و دولتی-خصوصی استان خراسان شمالی به اشاره به ۷۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده توسط تسهیلات این کمیسیون گفت : منابع این بانک ها تا پایان مرداد ماه با رشد ۹٫۳۴ درصدی به بیش از ۶۱ هزار میلیارد رسیده است. بجنورد – به گزارش انتهاج ، علی اصغرهدایتی گفت: این […]