۸ فقره سرقت خانه باغ های اطراف شهرستان |
دستگیری سارقان حرفه ای خانه باغ های اسفراین ۲۳ دی ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین :

دستگیری سارقان حرفه ای خانه باغ های اسفراین

اسفراین - فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری 2 نفر سارق سابقه دار با 8 فقره سرقت خبر داد