پیک چاپار جهت تکمیل کادر خود به چند منشی خانم با حقوق مکفی نیازمند است. ساعات کار: صبح و عصر

متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۸ الی ۲۲ به آدرس بجنورد خ شریعتی جنوبی، بعد از پژوهشگاه معلم، دفتر پیک چاپار مراجعه نمایند.