شیروان-به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا، در نتیجه انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر شیروانٰ، حسن اسکندریان به عنوان نائب رئیس ، نجفعلی روشن به عنوان خزانه دار و علی عاقل دبیر و سخنگوی این شورا انتخاب شد.

بدین ترتیب از ۵ نفر اعضای شرکت کننده در انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر شیروان، چهار نفر اعضا دارای سمت شدند.

هم اکنون شورای اسلامی شهر شیروان متشکل از ۷ نفر است که از این تعداد یک نفر خانم و مابقی آقا هستند.

پیش از این، عباس فیاض رئیس شورای اسلامی شهر شیروان بود.

شهر ۸۲ هزار نفری شیروان در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.